Call for papers

Zombie w kulturze
Katowice, 24-25 kwietnia 2015

 Zainteresowanie wampirami jako bohaterami masowej wyobraźni wydaje się już zamierzchłą przeszłością, a dziś coraz częściej w kulturze popularnej nadreprezentowana jest figura zombie, pojawiających się niemalże we wszystkich mediach – od literatury i filmu poczynając, a na komiksie, serialach i grach wideo kończąc. Chcąc dociec przyczyn proliferacji tej tematyki i problematyki, zachęcamy Państwa do dołączenia do dyskusji nad:

 • reprezentacjami zombie w kulturze (literatura, film, serial, komiks, animacja, RPG, gra wideo, transmedia etc.);
 • dyskursem tanatycznym i antropologią śmierci;
 • mitografią zombie (np. wątki voodooistyczne);
 • ekokrytyką zombie (zwłaszcza w aspekcie relacji człowieka, natury i zepsucia);
 • estetyką, antyestetyką i anestetyką w narracjach o zombie;
 • politycznymi interpretacjami zombie (np. w aspekcie krytyki społeczeństwa konsumpcyjnego, prekariatu i neoliberalizmu);
 • figuratywnością zombie (np. zombie jako symbol cywilizacji zmierzającej ku nieuchronnej zagładzie);
 • związkiem konwencji postapokaliptycznej z lękiem przed pandemią.

Dodatkowo, będziemy zainteresowani stworzeniem paneli tematycznych dedykowanych:

 • franczyzie The Walking Dead (komiks, gry wideo, serial, książki);
 • powieści World War Z Maxa Brooksa i jej adaptacji;
 • George’owi A. Romero (Noc żywych trupów, Świt żywych trupów, etc.);
 • grom wideo z serii Resident Evil;
 • zombie w prozie postmodernistycznej (np. Neil Gaiman).

Ostateczny termin przysyłania abstraktów na adres: zombiewkulturze@gmail.com mija 31 marca 2015. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów). Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 3 kwietnia 2015.

Na pokrycie kosztów związanych z cateringiem i przygotowaniem materiałów konferencyjnych przewiduje się opłatę w wysokości 450 zł (350 zł dla studentów i doktorantów), którą należało będzie uiścić najpóźniej do 10 kwietnia 2015 r.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY-SA 3.0). Wybrane artykuły mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzowanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta”.

Szczegółowe informacje aktualizowane będą na bieżąco na niniejszej stronie oraz stronie społecznościowej wydarzenia.

 

Reklama

Program

PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
Piątek, 24.04.2015

REJESTRACJA
9.00-9.45

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice
UWAGA: ZMIANA SALI z seminaryjnej na 2.piątrze na konferencyjną na parterze

OTWARCIE OBRAD
9.45-10.00

Informacje organizacyjne

dr Ksenia Olkusz, Słowo wstępne

PANEL I 10.00-11.30
moderator: Krzysztof M. Maj

mgr Jędrzej Burszta (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), Queerowe Zombie: polityka, pastisz czy pornografia?

dr Mikołaj Marcela (Uniwersytet Śląski), Kultura (jako źródło cierpień) zombie

mgr Marcin Czardybon (Uniwersytet Warszawski), „Tym,  co  znika,  jest  Człowiek  we  właściwym  znaczeniu”.  O  relacji  między  Kojèviańską „śmiercią człowieka” a ekspansją popkulturowej figury żywego trupa

przerwa kawowa 11.30-12.00

PANEL II 12.00-13.30
moderator: dr Michał Kłosiński

Lidia Prokopowicz (Uniwersytet Jagielloński), Les Revenants ­ europejska odpowiedź na amerykańskie zombie?

mgr Anna N. Wilk (Uniwersytet Wrocławski), Martwy za życia. Zombie jako metafora społecznego odrzucenia we współczesnej rosyjskiej fantastyce grozy

13.00-15.00 przerwa obiadowa

PANEL III 15.00-17.00
moderator: dr Ksenia Olkusz

mgr Mariusz Koryciński (Uniwersytet Warszawski), Romeo! Czemuż ty jesteś zombie! O filmie „Wiecznie żywy” Jonathana Levine’a

prof. dr hab. Marcin Szewczyk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Wstęp do struktury zombizmu, czyli film i serial z zombie jako pretekst

mgr Maria Piątkowska (Uniwersytet Warszawski), Zombie Naziści w horrorach, czyli jak Zombie SS stali się elementem popkultury

mgr Paweł Wiater (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Keep Calm and Kill Zombie – ewolucja żywych trupów, ich wpływ na popkulturę oraz banalizacja strachu

przerwa kawowa 17.00-17.30

PANEL IV 17.30-19.00
moderator: dr Mikołaj Marcela

Maciej Mikołajski (Uniwersytet Jagielloński), Apokalipsa zombie jako karnawał: odczytanie narracji o żywych trupach w kluczu Bachtinowskim

Santana Murawska (Uniwersytet Śląski), The Rise and Fall and Rise of the Walking Dead – od „Nocy żywych trupów” do 11 września

mgr Agnieszka Anna Skawińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Chrystus zapowiedział zmartwychwstanie, ale wydaje mi się, że miał coś innego na myśli”. Obraz końca świata i człowieka w postapokaliptycznym świecie na przykładzie serialu „The Walking Dead”


KONIEC PIERWSZEGO DNIA OBRAD

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI
Sobota, 25.04.2015

UWAGA: ZMIANA SALI z seminaryjnej na 2.piątrze na dydaktyczną na parterze

PANEL V 10.00-11.30
moderator: Lidia Prokopowicz

mgr Miłosz Markocki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Nie każdy zombie wychodzi z grobu

mgr Krzysztof M. Maj (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Badawczy Facta Ficta), Strach przed mutacją. Hybrydyczność gatunkowa gier o zombie

mgr Bartosz Mazurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Ewolucja wizerunku zombie w grach wideo

przerwa kawowa 11.30-12.00

PANEL VI 12.00-13.30
moderator: Krzysztof M. Maj

mgr Michał Kułakowski (Uniwersytet Wrocławski), Archeologia Zombie – najstarsze niefilmowe teksty kultury z nieumarłymi

dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), Kiedy nadchodzą żywe trupy, rodzą się tyrani. Mikro-dystopie w narracjach postapokaliptycznych o zombie

mgr Magdalena Cabaj (Uniwersytet Warszawski), Zombie­-vamp w rytmie camp. Czyli o tym, jak rozdrażnić dualizmy

przerwa obiadowa (13.30-15.00)

PANEL VII 15.00-17.00
moderator: dr Mikołaj Marcela

mgr Andrzej Strużyna (Uniwersytet Opolski), Biblijne tropy pierwszych zombie. Subwersywne reinterpretacje wątków biblijnych w kulturze popularnej

mgr Magdalena Szczepocka (Uniwersytet Śląski), „Ślepowidzenie” Petera Wattsa a (filozoficzne) zombie

mgr Michał Wójciak (Uniwersytet Jagielloński), Świat mody – świat zombie, czyli opowieść o Zombie Boy’u, modelkach, modelach i nas konsumentach

Kontakt

Sprawy organizacyjne

zombiewkulturze@gmail.com

Formularz kontaktowy